• دستورات بعد از عمل :

پس از انجام وازکتومی، فرد عمل شده می بایست :

  • به مدت یک روز در منزل استراحت نماید.
  • به مدت دو رو از تماس آب با ناحیه عمل خودداری کند.
  • به مدت 4 روز از مقاربت خودداری کند.
  • به مدت یک هفته از انجام کارهای سنگین خودداری نماید.
  • به مدت یک هفته از شورت تنگ یا مایو استفاده نماید.
  • آزمایش ها و معاینه های لازم پس از عمل :
  • بهتر است فرد وازکتومی شده یک هفته پس از عمل، برای معاینه محل عمل به پزشک انجام دهنده عمل خود مراجعه نماید.
  • فرد وازکتومی شده باید سه ماه بعد از عمل از نظر نبودن نطفه (اسپرم) در مایع منی آزمایش شود و برای اطمینان از موفقیت کامل عمل نیز، یکبار دیگر با فاصله زمانی یک ماه از آزمایش اول (چهار ماه پس از عمل) مجدداً همان آزمایش را انجام داده و پزشک مرکز وازکتومی را در جریان نتایج آزمایشات قرار دهد.
  • توجه :

لازم است تا کسب اطمینان از نبودن نطفه (اسپرم) در آزمایش مایع منی، زن یا شوهر از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمایند.

فقط پزشک عمل کننده، پس از دیدن جواب آزمایش منی و کسب اطمینان از نبودن نطفه در منی، می تواند عدم نیاز به استفاده از دیگر روش های پیشگیری از بارداری را اعلام نماید.