• آزمایش ها و معاینه های لازم قبل از عمل :

معمولاً قبل از انجام وازکتومی نیاز به درخواست هیچگونه آزمایشی نمی باشد. پزشک به هنگام گرفتن شرح حال از فرد متقاضی، سابقه بیماریهای قبلی او را بررسی نموده و پس از انجام معاینه فیزیکی عمومی و معاینه دستگاه تناسلی، عمل را انجام می دهد.

  • دستورات قبل از عمل :
  • در صورت تمایل به انجام وازکتومی، فرد متقاضی بهتر است در روز عمل :
  • ناشتا نبوده و غذای مختصری میل کرده باشد.
  • استحمام کرده، موهای زائد ناحیه تناسلی و کنار ران ها را برطرف سازد.
  • اجابت مزاج و تخلیه ادرار نموده باشد.
  • یک شورت تنگ یا مایو شنا با خود به همراه داشته باشد.
  • در زمان مشاوره، پزشک خود را در جریان داروهایی که مصرف می کند قرار دهد. (به ویژه آسپرین)
  • پزشک خود را از وجود هر نوع بیماری که دارد آگاه نماید.
  • در صورت داشتن دفترچه بیمه آن را به همراه داشته باشد.
  • در صورت امکان، فردی را همراه داشته باشد.