• مراحل انجام عمل :
  • ضدعفونی کردن ناحیه
  • بی حس کردن محل عمل
  • بیرون آوردن و و بستن لوله های نطفه بر (بدون استفاده از تیغ جراحی)
  • برگرداندن لوله ها به محل اولیه (درون کیسه بیضه).
  • پانسمان ساده (بدون بخیه زدن)
  • عوارض عمل :
  • خوشبختانه

وازکتومی هیچگونه عارضه قابل توجه و دراز مدت ندارد. عوارض احتمالی و کوتاه مدت آن محدود به ناحیه عمل بوده و بیشتر در مردانی دیده می شود که دستورات و مراقبت های بعد از عمل را رعایت نمی کنند که شامل موارد ذیل باشد :

مختصری درد، سوزش و کبودی در ناحیه عمل که با رعایت دستورات و مراقبت های پس از عمل، احتمال بروز عوارض کاهش یافته و در صورت بروز حداکثر طی مدت یک هفته برطرف می شوند.

  • برگشت پذیری وازکتومی بدون تیغ جراحی :

وازکتومی بدون تیغ جراحی یک روش دائمی پیشگیری از بارداری بوده و متقاضیانی که خواهان فرزند دیگری هستند به هیچ عنوان نباید از این روش استفاده نمایند. در موارد نادری ممکن است متقاضی پس از وازکتومی خواهان عمل برگشت وازکتومی گردد.

Vasectomy Reversal عمل جراحی برگشت وازکتومی یک عمل جراحی است که توسط پزشک متخصص و با استفاده از تجهیزات خاص انجام می شود. میزان موفقیت عمل برگشت 60 تا 80 درصد و ظهو اسپرم در مایع منی پس از عمل برگشت، تا بیش از 95 درصد گزارش شده است.

در حال حاضر امکان عمل جراحی برگشت وازکتومی در ایران فراهم شده است.